dissabte, 16 de març de 2013

L'educació matemàtica a l'etapa de primària


Sovint em pregunto què ens espera després d'aquesta època vertiginosa de canvis en el sistema educatiu. Llegim premonicions de com seran els alumnes del futur, de com seran les escoles i, de quin paper jugarem els mestres en tot aquest sistema. Potser sí que arribarem a algun lloc concret, això diuen alguns. Personalment, jo crec que això no serà així, perquè aquesta època de canvi no és un moment aïllat de la història, és més un canvi de paradigma de la societat. Ja no es tracta de pensar "de quina manera és la societtà", sinó  "de quina manera canvia". Hem passat de dades objectives en moments determinats a patrons de canvi. Aquesta societat líquida (com diu Z.Bauman) implica que ja no es pot viure sempre igual, treballar sempre en el mateix lloc, fer sempre la mateixa tasca de la qual som especialistes. El que ens aporta competència a tots els nivells és la capacitat d'adaptar-nos als canvis, d'aprendre, d'estar al dia. En aquest sentit, l'enfocament que donem als aprenentatges a l'escola primària ha d'adaptar-se també a la necessitat que tindran els alumnes de ser competents davant la contingència, i això implica una reflexió important a nivell didàctic. 

L'àrea de matemàtiques a l'educació primària ha patit històricament el maltractament del mecanicisme, de la cantarella memorística que no aporta ni comprensió  ni motivació, i que allunya els infants de la realitat matemàtica del seu voltant. És per això que vull compartir un petit recull de reflexions en relació a com crec que hauria de ser l'educació matemàtica.

Avui dia, l’educació matemàtica hauria de mostrar unes matemàtiques que a la classe es treballin com una xarxa d’aprenentatges integrats que s’aborden en comunitat , on l’experimentació,  la conversa i altres tipus de comunicació permeten afavorir un clima de diversitat i de respecte  que enriqueix la construcció del coneixement i on tots els alumnes tenen dret a expressar-se. 
Les emocions, a més a més dels aprenentatges, haurien de ser un element important a treballar a l’àrea de matemàtiques.  En aquest sentit serà important incidir en un aprenentatge comprensiu per a tots els ritmes d’aprenentatge, ja que els infants necessiten satisfer el seu desig de comprendre, i  comprendre evita que generin emocions negatives.  Per tal efecte, serà important que els nens documentin el que han après, perquè quan els nens plasmen les seves idees les fan més visibles, recorden estratègies i interaccionen amb altres maneres de pensar, recolzant de manera important la comprensió de les idees matemàtiques.

L’esforç que se’ls planteja als nens a l’hora d’integrar noves estratègies, serà un element clau per trobar solucions als problemes de manera autònoma, una eina fonamental per a la superació de reptes en el futur.
L’aprenentatge de les matemàtiques no pot ser en compartiments estancs, sinó que ha de ser globalitzat. Hi ha d’haver i un treball interdisciplinari amb altres matèries si volem comprendre el món. Han de ser unes matemàtiques útils, que desenvolupin tasques complexes i treballin dins del marc temporal i físic en què ens trobem el dia a dia a l’aula. Aquesta integració de la vida matemàtica en l’entorn més proper dels infants farà de l’aprenentatge de les matemàtiques un treball continu per a tota la vida.
L’activitat matemàtica a l’aula ha de connectar els interessos dels mestres i dels alumnes, per tal que els docents integrin els interessos dels infants en el currículum que han de desenvolupar. D’aquesta manera,  s’incentivarà un  aprenentatge que permeti als alumnes connectar nous coneixements amb els que ja tenen. Arran d’aquest treball de raonament, s’ afavorirà una maduració psicològica del nen que, a l’edat de primària, el permetrà avançar des d’un pensament lògic a un pensament abstracte.
L’educació matemàtica dels infants ha de tenir molt en compte la relació amb les famílies, no  només per saber “com va el nen”, sinó com un agent educatiu real connectat amb l’escola.
Finalment, en coherència amb les noves tendències socials, l’àrea de matemàtiques haurà de tenir en compte les noves tecnologies com a un element més d’ensenyament matemàtic que s’ha d’integrar amb la resta d’elements educatius de què disposem a l’aula.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada