dissabte, 25 de febrer de 2012

Imagina, programa i comparteix amb Scratch

Scratch és un llenguatge de programació que facilita molt la creació d'art Interactiu, contes, simulacions i jocs, en un entorn intuïtiu i visual dissenyat per compartir les creacions en línia.

Actualment hi ha alguns centres educatius que han incorporat la programació amb Scratch al projecte educatiu de les etapes de Primària i de Secundària.

Les particulars característiques d'aquesta eina implementada en l'escola, poden afavorir algunes de les competències que el currículum pretén aconseguir:

  • Millora de la capacitat creativa.
  • Desenvolupament de la necessitat/capacitat de compartir.
  • Millora en la capacitat de buscar diferents estratègies en la resolució de problemes arran de l'assaig error.

Actualment hi ha un currículum de Scratch que està publicat a Scratched en anglès i en castellà.

Scratch va arribar a un acord amb Lego per fer compatibles alguns dels seus accessoris de robòtica. Això permet connectar l'ordinador als accessoris del Kit WeDo de Lego. Aquest Kit, a un preu força accessible, conté diverses peces de Lego Technic així com 4 peces especials que permeten una interacció amb el PC amb una connexió USB.

Les següents presentacions corresponent a un curs de formació organitzat per Scratch Eguna 2012 i que Pablo Garaizar va impartir a la Universitat de Deusto.

Introducció a Scratch

dimarts, 7 de febrer de 2012

Google Body, un viatge guiat pel cos humà

Google disposa de moltes eines que es poden aplicar en l'àmbit educatiu, però hi ha algunes que estan específicament pensades per aquest ús. Google Body Browser n'és una, ja que ens perment viatjar per la morfologia del cos humà amb diferents filtres visuals de discriminació i d'aprofundiment.
D'una banda, el zoom ens permet aproximar-nos tant com vulguem a la part del cos que estem estudiant. D'altra banda, la barra d'eines lateral ens permet discriminar els sistemes que veiem i amb la profunditat que aquests es mostren. Finalment, l'arrossegament amb el ratolí ens permet girar en tots els angles el cos, permetent una visualització en 3D que aporta un valor didàctic afegit d'orientació i perspectiva espacial.