dimecres, 17 d’agost de 2011

Deep Freeszer. Protocol d'instal.lació i funcionament a l'escola

Es tracta d’una aplicació que s’utilitza per "congelar" el disc dur de l'ordinador. Això fa que, quan s’apagui l’ordinador, cap canvi realitzat als arxius es tingui en compte (si més no, a les unitats d'emmagatzematge congelades), tornant el sistema a l'estat primitiu en reiniciar-se.
S’acostuma a usar per tal de protegir el sistema operatiu i la informació d’usuaris inexperts, com per exemple, els alumnes d’una escola, que amb aquest sistema podran experimentar tant com vulguin sense perill de perdre dades o malmetre la configuració. Aquesta situació és idònia per afavorir el procés d'ensenyament aprenentatge: d'una banda, permet al professor deslliurar-se de la responsabilitat de la conservació dels equips informàtics , perquè la integritat del sistema està garantida; d'altra banda, dóna llibertat als alumnes en la manipulació dels ordinadors, afavorint un procés educatiu coherent amb una escola activa on els alumnes són protagonistes dels seus aprenentatges, i facilitant l'assoliment autònom d'una competència digital que, sens dubte, serà crucial per conviure en una societat cada dia més digitalitzada.

- Instal•lació:
Abans de començar a instal•lar aquest programa és necessari que tanquem totes les finestres i programes que tinguem oberts, ja que poden interferir en la correcta instal•lació. Una vegada comencem a instal•lar-lo NO podem parar-lo, sinó que utilitzarem Afegir o Treure programes des del Panell de Control.
És important tenir en compte que no podem desinstal•lar el congelador manualment, és a dir, esborrant els fitxers, perquè això pot ocasionar errors greus i per tant que s’hagi de formatejar el disc dur.

Si tenim el sistema operatiu: Windows 2000/XP:
1. Seleccioneu Install Deep Freeze for windows2000XP. En cas que no s’executi de manera automàtica a l’inserir el CD mitjançant l’explorador de Windows, s'ha d’executar de manera manual "deepfreeze2000XP.exe", que es troba en la carpeta installs.
2. En segon lloc s'han d'assenyalar les unitats a congelar.
3.Per accedir al menú s’ha de mantenir polsada la tecla SHIFT i fer doble clic a la icona del congelador que apareix a la barra de tasques de Windows (a la part inferior dreta de la pantalla). A continuació s’obrirà una nova pantalla i caldrà instal•lar la contrasenya de l’administrador.


4.Podem escollir entre tres formes d’arrencada:
  • En primer lloc i per defecte s’activa BOOT FROZEN (arrencada congelant).
  • En segon lloc, tenim l’opció BOOT THAWED ON NEXT (arrencada descongelant en els reinicis següents). Aquesta opció s’utilitza per permetre a l’equip fer canvis quan reiniciem el PC.
  • I en finalment, l’opció BOOT THAWED (arrencada descongelant) per tal de desactivar el programa quan estem fent modificacions.


5. Reinicieu l’ordinador i comproveu si la icona del DeepFreeze està descongelat. Es important saber que quan a la barra d’inici del congelador apareix una creu vermella significa que el sistema està descongelat.
6. Tanqueu l’ordinador i torneu-lo a engegar per tal de comprovar que aquest torna a estar congelat.

- Desinstal•lació:
1. Torneu a descongelar l’ordinador amb l’opció Boot Thawed
2. Reinicieu l’ordinador i comproveu que la icona del DeepFreeze està descongelada.
3. Executeu el fitxer deepfreeze_c_2006.exe des de Inici/ Executa i posteriorment elegiu l’opció Uninstall.
4. Una vegada s’ha reiniciat l’ordinador comproveu que el congelador s’ha desinstal•lat prement les següents tecles: Ctrl + Alt + fletxa + F6.

- Versions
Deep Freeze ofereix una protecció del disc per preservar la configuració original del sistema, ja sigui un entorn Windows, Macintosh o Linux. Per tal propòsit, existeixen les següents versions:

Deep Freeze Stàndar: ofereix una protecció sense crear restriccions a l’usuari, amb la qual cosa millora el funcionament del PC i permet a l’usuari tota llibertat a l’hora d’instal•lar programes o canviar configuracions, garantint la integritat dels equips davant possibles errors en la manipulació del software. Aquesta situació de llibertat d’acció és idònia en un entorn educatiu, garantint a més la que els equips estaran sempre operatius i disponibles mitjançant l’eradicació de tots els canvis en reiniciar el PC. ( es pot descarregar una versió de prova de 30 dies.
Deep Freeze Interprise: és la versió més utilitzada, ja que proporciona un desplegament centralitzat i un control de gestió flexible. Permet a l’administrador de la xarxa instal•lar, controlar i administrar l’estat de congelació de les estacions de treball des del servidor, esdevenint una eina molt útil a una escola on poden haver-hi molts ordinadors . Pots consultar la guia de l’usuari per conèixer totes les característiques del programa.
• Deep Freeze Mac: Té les mateixes aplicacions que l’estàndard però en sistemes Mac OS X.


Un exemple de connexió complexa d’una xarxa, on el servidor controla l’estat de congelació seria:
• Deep Freeze Server: la seva funcionalitat és anàloga als anteriors, però amb un caràcter més específic per protegir el servidor d’una xarxa, prevenint la corrupció del sistema principal d’un conjunt d’ordinadors.
• Deep Freeze Linux: és el mateix software, però adequat a equips que funcionen amb el sistema operatiu Linux.

Estratègia d’ús del programa a l’escola:
Aquest programa no és un programa de llicència lliure. El programa estàndard té un preu aproximat de 25 €, i l’Interprise d’uns 300 €. Però instal•lat de la manera correcta, estalvia al centre la problemàtica i el cost econòmic d’haver de instal•lar i renovar anualment les llicències de l’antivirus. El fet de què la configuració original del PC sigui inalterable, fa que qualsevol activitat de l’usuari o d’un virus, quedarà anul•lada en reiniciar l’equip.
A més, el fet de no haver d’instal•lar antivirus en els ordinadors millora sensiblement el funcionament dels mateixos, sobretot en aquelles aules d’informàtica on els equips no siguin d’última generació, perquè per molt lleuger que sigui el software de protecció de spams i virus, sempre far anar més lent i dificulta el normal funcionament de la computadora.
La instal•lació idònia a l’aula d’informàtica d’una escola, seria instal.lar al servidor el software Deep Freeze interprise, i congelar cada un dels ordinadors de la xarxa des del servidor en un moment de funcionament òptim, per tal de conservar aquesta configuració. L’estat dels tots els ordinadors es podria controlar des de l’ordinador principal. Cada usuari tindria un equip funcionant perfectament, amb l’eina afegida que en cas de problemes, reinicia, i torna a tenir l'ordinador en l'estat anterior a la congelació amb Deep Freeze.

IMPORTANT: Evidentment, aquest tipus d’instal•lació requereix un protocol molt estricte pel que fa a la manera de guardar els documents que cal conservar. Si els alumnes els guarden a l’ordinador on estan treballant, en apagar-lo desapareixeran i es perdrà tota la feina feta. Per tal que això no passi, hi ha dos situacions adequades:
1. Que la carpeta “Els meus Documents” de cada ordinador, estigui dirigida a una carpeta de xarxa dins del servidor, en una unitat d’emmagatzematge fora del rang d’acció de l’estat de congelació (per exemple una segona partició del disc o un altre disc dur diferent al principal).
2. També es podria fer que cada ordinador tingués dues particions:
a. C: partició amb el sistema i les aplicacions, permanentment congelada.
b. D: Partició amb les dades, fora del rang de congelació, i on es guarden tots els documents generats pels alumnes.
Aquesta segona opció és més inconvenient si hi ha molts ordinadors, però permet treballar li guardar documents en els ordinadors en cas que el servidor estigui apagat o avariat.

Jordi Bermúdez Martos

dimarts, 9 d’agost de 2011

RSS. Sindicació de continguts web amb Google Reader

Abans d'entrar en el funcionament del programa Google Reader, és interessant comprendre el sentit de la sindicació de llocs web. Aquest vídeo ens ofereix una imatge molt clara:Cada dia que passa hi ha més informació a Internet, i tenim a la nostra agenda o a "favorits" més quantitat de llocs per visitar. Amb l'arribada dels blogs i les tecnologies web 2.0, la informació s'actualitza de manera més ràpida, i ens és pràcticament impossible fer un seguiment òptim de tots els llocs web.
Abans de l'aparició de RSS, la rutina dels internautes era dedicar una bona estona diàriament a entrar en totes aquelles pàgines web que teníem a "favorits", la qual cosa ens suposava un gran esforç i una pèrdua de temps.
Amb l'arribada de la sindicació de continguts (RSS), aquesta situació ha canviat: ja no som nosaltres els que visitem les pàgines web, són els continguts que ofereixen aquestes els que venen a nosaltres. Per aconseguir això, només fa falta aconseguir un lector de RSS i afegir els RSS dels llocs que visitem habitualment.

Terminologia

RSS. (Really Simple Syndication) és un arxiu en format XML que recull els continguts d'un lloc web i fa possible accedir a aquests continguts sense necessitat d'un navegador web. A aquest arxiu també se li diu Feed.

CANALS RSS. Les webs que tenen una gran quantitat d'articles permeten subscriure's a tots o a una part dels continguts, dividits per temàtiques.

AGREGADOR O LECTOR RSS. És un software que permet subscriure's a canals de notícies en formats RSS. Existeixen dos tipus de lectors RSS:
  • Client software. Són aplicacions que s'instal.len en un sistema operatiu com qualsevol altre programa. Existeixen moltes de gratuïtes: FeedDemon, FeedReader,Akregator, a més de quasi tots els navegadors i clients de correu electrònic moderns.
  • Basats en web. Són aplicacions que resideixen a servidors remots i que podem accedir a ells mitjançant una pàgina web. Això esdevé una avantatja respecte al les aplicacions anteriors, ja que no cal que les tinguem instal.lades al nostre ordinador, només ens cal una connexió a Internet. Destaquen Google Reader, Bloglines o Netvibes.
Sindicació amb Google Reader

A Internet hi ha molts tutorials entorn al funcionament de Google Reader i, per tal de no duplicar informació, publicaré aquí una presentació i enllaçaré diferents tutorials:

  • Tutorial del blog "Cuaderno TIC de aula"
  • Tutorial del Google Reader del servei de biblioteques de Salamanca.

  • Jordi Bermúdez Martos