dilluns, 5 d’abril de 2010

La Cacera del Tresor!

Què és una Cacera del Tresor?
Una "Cacera del Tresor" és una pàgina web amb una sèrie de preguntes i un llistat de pàgines web on els alumnes busquen les respostes plantejades. Al final de tot, s'inclou una gran pregunta; aquesta els alumnes no la troben en cap de les pàgines web, sinó que a partir dels coneixements adquirits responent les altres preguntes i consultant les pàgines citades, hauran d'intentar respondre. Las Caceres del Tresor són estratègies útils per adquirir informació sobre un determinat tema.

L'estructura:
La Cacera del Tresor consta de quatre parts ben diferenciades:
1. Introducció: en aquesta part es descriu l'activitat i les instruccions per realitzar-la, intentant motivar al nen el màxim possible.
2. Preguntes: es poden crear dos tipus de preguntes; la primera seria aquella pels nens més petits on hauríem de copiar i enganxar aquells fragments que contenen la informació exacte que volem que trobin; després d'això, els fragments els haurien de transformar en preguntes directes; l'altre seria per nens més grans amb activitats més complexes relacionades amb fer una lectura comprensiva i anàlisi.
3. Recursos: en aquest apartat es citen una sèrie de recursos que s'utilitzaran per trobar les respostes a les preguntes o realitzar les activitats, com per exemple: els portals educatius tenen col·leccions de recursos d'interès curricular organitzats per temes, com per exmeple Education Planet http://w.w.w.education-planet.com/ o un altre com Education World http://w.w.w.educationworld.com/ . També es poden trobar recursos en la pàgina web de la XTEC http://w.w.w.xtec.es/... és a dir existeixen molts tipus de recursos els quals podem utilitzar.
4.La gran pregunta: l'objectiu d'aquesta part és incloure una pregunta en la que la resposta no es trobi en cap de les pàgines web recomanades, sinó que a partir d'allò après i de les preguntes contestades anteriorment, trobin la solució final.

Avaluació:
L'avaluació d'una cacera es faria tenint en compte el grau d'elaboració de les estratègies de cerca, la originalitat,el treball en equip, l'ús de la tecnologia...També seria recomanable corregir la caza entre tots i així donar la oportunitat a aquells alumnes que no han trobat la resposta o no han sabut respondre-la b,é la tornin a fer amb la col·laboració del mestre.

A continuació, adjunto un vídeo explicatiu sobre la cacera del tresor on també s'amplien els coneixements explicats. A través del vídeo pot quedar més clar.Seguidament, adjunto un altre vídeo on podem veure com es crea una Cacera del Tresor.Per poder visualitzar de manera pràctica tot allò explicat adjunto una adreça en la qual podem veure diferents propostes de Cacera del Tresor, creades per nens de tercer cicle de Primària.
Propostes Cacera del Tresor.

Per finalitzar, penso que es tracta d'un mètode el qual estaria molt bé aplicar-ho a l'aula en un futur, perquè permet al nens investigar amb l'ordinador i les diferents adreces, alhora que aprenen sobre un tema en concret.

Adjunto un adreça a partir de la qual podem crear una Cacera del Tresor.


Entrada publicada per Cristina Sanchís al blog AEIblanquerna2010

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada