dimarts, 6 de setembre de 2011

Googledocs...Sabem ja què és i quines aplicacions té?

A l'escola, els mestres tenim la necessitat de treballar simultàniament sobre un mateix document. Sovint, aquest document va i bé en infinitat de correus, amb el perill de no tenir clar quantes versions van circulant per la xarxa i quina és la més actual.
Tampoc ens garanteix la integritat d'un document compartit el fet d'allotjar-lo a un espai Web compartit com Dropbox, Sugarsync, Cx, etc. Pot donar-se el cas que dos usuaris vulguin editar el document al simultàniament i.., ja tenim un conflicte de versions; Dropox, per exemple, soluciona la doble edició creant dos còpies diferents de l'arxiu.
Per tant, fa falta una eina complementària que ens ajudi a treballar en les comissions, a l'hora de fer informes els tutors i els especialistes sobre la mateixa graella, a l'hora de posar les notes, etc.
Personalment, crec que els documents i els fulls de càlcul de Googledocs són l'eina ideal per aquesta tasca:

  • Garanteix la simultàneïtat d'edició per part de molts usuaris sense duplicar versions.
  • La possibilitat de recuperar versions antigues aporta seguretat i integritat als arxius.
  • L'espai de xat entre usuaris que editen el document, augmenta l'eficàcia de la col.laboració.
  • La possibilitat de compartir els documents a diferents nivells, fa que un grup de professors pugui editar el document, mentre altres persones només el poden seguir com a lectors.
  • Pot integrar arxius del paquet Office de Microsoft amb molta facilitat.
  • Pot exportar com a arxiu en diferents formats, i publicar en una pàgina Web, la qual cosa és molt interessant per fer publicacions a la xarxa (Blogs, pàgines web, Wikis, etc).
  • ...
Aquest vídeo és un bon recurs per exemplificar de quina manera l'ús de Googledocs afavoreix i agilitza el treball col.laboratiu (pel que fa a l'edució de documents digitals):

Jordi Bermúdez

1 comentari: