dimecres, 21 d’abril de 2010

Quaderns Virtuals

Quaderns virtuals és un entorn d'aprenentatge digital, creat per la XTEC, que permet crear materials amb diferents tipus d'activitats, per tal d'avaluar el progrés i rendiment dels estudiants.
Aquest projecte consta de diferents aplicacions (un editor, un visualitzador, generadors de web...) a partir dels quals pots accedir des de qualsevol navegador web amb connexió a Internet. A més algunes d'aquestes aplicacions com l'editor i el visualitzador, et permeten accedir sense connexió a internet, ja que disposen d'una versió anomenada portable, que et permet fer-ho.


CARACTERÍSTIQUES DELS QUADERNS VIRTUALS.

Estructura dels quaderns: els quaderns virtuals creats pel professorat i amb els quals treballa l'alumnat, estan formats per un conjunt de fulls en els que es distribueixen preguntes i material addicional de referència i consulta. A més, les preguntes podem tenir punts de diàleg, que permeten a l'alumnat i professorat escriure-hi comentaris i dubtes.
La flexibilitat de l'estructura d'aquests quaderns, permet al professorat crear diferents propostes educatives per grups heterogenis tenint el compte les seves necessitats particulars i ritmes d'aprenentatge. A més que són útils per crear materials de treball per qualsevol àrea i nivell educatiu.
A nivell intern de l'aplicació, cada Quaderns està representat per un fitxer XML i un conjunt d'elements multimèdia (imatges, vídeos, àudios...).


APARENÇA:
Pel que fa a l'estètica d'aquest recurs, es pot escollir la més adient depenent de les caracterísitiques dels destinades, de l'àrea i nivell educatius. Cal dir que només varia el disseny visual dels textos, colors de fons, finestres de l'aplicació... la resta és igual. En aquest moment hi ha només tres aparences disponibles:

Estàndard: els Quaderns tenen aquesta aparença per defecte.

Infantil: aparença per Quaderns de Primària, amb un disseny més visual.


Formal: aparença més sèria.


TIPUS D'ACTIVITATS:

Selecció: són preguntes en les que els alumnes poden escollir la resposta o respostes correctes a partir d'una llista d'opcions. Aquesta llista pot contenir, imatges, text i/o sons. Exemple:


Ordenació: són preguntes en les que els alumnes han d'ordenar un conjunt d'objectes que poden ser imatges o text. Exemple:
Omplir espais: són preguntes en les que els alumnes hauran d'omplir un o més espais amb les respostes que consideri correctes.Exemple:


Arrosegar: són preguntes en les que els alumnes han de seleccionar cada resposta i arrossegar-la fins al lloc correcte. Exemple:


Zones sensibles: són preguntes en que els alumnes poden seleccionar punts o zones d'una imatge. Exemple:


Dibuix: són preguntes on els alumnes poden dibuixar i pintar una sèrie de figures (línies rectes i a mà alçada, el·lipses, rectangles...". Exemple:

FUNCIONAMENT DELS QUADERNS VIRTUALS:

El procés que segueix la creació d'aquests quaderns des de la seva creació fins a ser realitzat pels alumnes i avaluat pels professorats és

Selecció del Quadern: primerament, cal cerca si ja existeix algun quaderns a la Biblioteca de Quaderns virtuals, que s'adapti al tema triat per treballar amb l'alumne. Per poder fer-ho, des de la biblioteca hi ha un cercadors que et permet trobar Quaderns a partir del paràmetres específics com: l'àrea, el nivell, títol...

Creació del Quadern: sinó hi ha cap quadern que s'adapti a les característiques desitjades, el mestre pot crear-ne un de nou amb l'editor de Qauderns Virtuals. Un cop creat el Qaudern, s'ha de col·locar en un lloc accessible via web. Amb l'editor de Quaderns Virtuals en línia la publicació és automàtica.

Publicació, seguiment i correcció del Quadern: una vegada finalitzada la creació del Quadern, el mestres ha de decidir com posar-ho a l'abast del alumnes per tal que ells ho puguin realitzar. El mestre pot triar entre diverses alternatives.
  • Pàgines web: amb aquesta modalitat les respotes dels alumnes no s'enregistren i, per tant, és una bona opció perquè els alumnes puguin dur a terme activitats sense cap pretensió d'avaluació externa, només amb l'objectiu de l'exercitació, l'aprenentatge i /o autoavaluació.
  • Plataforma educativa: a diferència de l'anterior proposta aquesta permet integrar alguns paràmetres com (nombre màxim d'intents...) i a més es pot consultar en qualsevol moment, l'estat dels Qauderns assignats a cada alumnes. Per tant, en aquest cas, es pot fer el seguiment, avaluar el progrés i fins i tot, es poden fer anotacions si es té activada l'opció, i així estbalir una comunicació amb l'alumne, per resoldre dubtes... Actualment, Quaderns Virtuals és un sevei integrat a les plataformes Moodle, Intranet de centre i educampus (plataforma educativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya).

ESTÀNDARDS.

Quaderns Virtuals aposta per la accessibilitat i compatibilitat, per aquest motiu implementa els següents estàndards per tal d'afavorir l'intercanvi entre els diferents sistemes.

XML: Extensible Markup Language

QTI: Question & Test Interoperability

LOM: Learning Object Metadata


ETB: European Treasury Browser


CC: Llicències Creative Commons

Entrada publicada per Cristina Sanchís al blog AEIblanquerna2010

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada