diumenge, 25 d’abril de 2010

Competències Digitals dels Mestres

Al llarg de l’assignatura hem estat cercant aplicacions, programes, eines informàtiques, entre altres. Personalment, crec que també podríem plasmar en aquest bloc quines haurien de ser les competències digitals que hauria de tenir un mestre.

Alguns de nosaltres pot ser coneixem alguna d’elles, ja que l’any passat les vam treballar a l’assignatura de Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació. Com que crec que també és un material important de cara al nostre futur professional, a continuació exposaré les competències TIC que hauria de tenir un mestre.

En primer lloc, la UNESCO's ICT Competency Standards for Teachers (Normes UNESCO sobre Competències en TIC per a Docents) destaca tres nivells d’aprofundiment que haurien d’adquirir els docents en quant a l’ús de la tecnologia:

1. Nocions bàsiques de tecnologia.

Els docents han de conèixer el funcionament bàsic del 'maquinari' i del 'programari', així com les aplicacions d'activitat, un navegador, un programa de comunicacions, un programa de presentació i aplicacions de gestió.

Els docents han de ser capaços d'utilitzar la tecnologia durant les activitats amb el conjunt de la classe, amb petits grups i amb alumnes sols. A més, han de garantir un accés equitatiu a la utilització de la tecnologia.

Els docents han de posseir les competències i coneixements tecnològics dels recursos web que calen per utilitzar la tecnologia, a fi d'adquirir coneixements complementaris sobre les disciplines i la pedagogia que contribueixin al seu propi perfeccionament professional.

2. Aprofundiment de coneixements.

Els docents han de conèixer tota una sèrie d'aplicacions i instruments específics i han de ser capaços d'utilitzar-los amb flexibilitat en diferents situacions basades en problemes i projectes.

Els docents han de ser capaços d'utilitzar xarxes de recursos per ajudar als estudiants a col·laborar, accedir a la informació i comunicar amb experts externs, a fi d'analitzar i resoldre els problemes que s'hagin escollit.

Els docents també hauran de saber utilitzar les TIC per crear i supervisar els plans de projectes dels estudiants de grups d'estudiants o d'estudiants sols. Els docents han de ser capaços de crear contextos d'aprenentatge flexibles en les aules. En aquests contextos, han de ser capaços d'integrar les activitats centrades en l'alumne i aplicar la tecnologia amb flexibilitat, a fi d'abonar la col·laboració.

Els docents han de posseir competències i coneixements per crear projectes complexos i vetllar per la seva gestió, per col·laborar amb altres docents i per utilitzar xarxes amb vista a accedir a la informació, als seus col·legues i a experts externs, a fi d'abonar la seva pròpia formació professional.

3. Creació de coneixements

Els docents han de ser capaços de concebre comunitats del coneixement basades en les TIC, i també han de saber utilitzar aquestes tecnologies per fomentar les competències dels estudiants en matèria de creació de coneixements, així com el seu aprenentatge permanent i reflexiu.

Els docents han de ser capaços de desenvolupar un paper de lideratge en la formació dels seus col·legues, així com en l'elaboració i aplicació d'una concepció de la seva escola com comunitat basada en la innovació i l'aprenentatge permanent, enriquits per les TIC.

Els docents han de tenir la capacitat necessària i mostrar la inclinació adequada per experimentar, aprendre contínuament i utilitzar les TIC amb vista a crear comunitats professionals del coneixement.

En segon lloc, podem destacar un altre document International Society for Technology in Education (ISTE) on trobem les següents normes:

1. Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents. Segons aquestes normes els docents haurien de ser competents en:

· Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants.
· Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis.
· Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball. innovadores i centrades en la societat digital.
· Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat.
· Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge.

Entrada publicada per Albert Alegre al blog AEIblanquerna2010

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada