dissabte, 8 de maig de 2010

Moodle


Moodle és un entorn virtual d'aprenentatge concebut per produir i gestionar cursos en línia, basat en la filosofia d'aprenentatge col·laboratiu.

Les eines que ofereix estan predefinides per a fomentar la interacció i la comunicació entre els participants ( alumnes i professors).

La plataforma permet dissenyar un entorn amb:
  • Recursos: per a presentar informació (text, diapositives, arxius de so...)
  • Activitats: d'execució individual o grupal, autocorrectives, interactives (webquest, cerques del tresor, qüestionaris, Wikis...)
  • Eines per a la comunicació: fòrum, xat, diari...
  • Eines per a l' avaluació: registre de qualificacions.

El Moodle permet la creació d'itineraris d'aprenentatge mitjançant una estructura modular construida amb MUDs (Mini Unitats Didactiques), que completen l'activitat docent presencial i permet adaptar els continguts curriculars als diferents nivells (reforç, consolidació i ampliació).


Per a què una aula virtual Moodle?


  • Perquè Moodel és un entorn flexible que permet l'atenció individualitzada, en el qual l'alumne pot adaptar la formació al seu perfil
  • Perquè permet desenvolupar estratègies d'autogestió de l'aprenentatge
  • Perquè el fet que el canal comunicatiu sigui la llengua escrita, facilita la pràctica de la adequació gramatical, lèxica, així com de les diferents tipologies textuals i els registres.
En aquest enllaç podreu trobar l'aplicació pràctica d'aquest entorn virtual en una aula. Es dur a terme en una aula de la ESO però es pot adaptar segons el nivell. El mestre que proposa aquesta nova acitivitat explica els diferents usos del Moodle en aques petit tutorial creat pel docent.

Entrada publicada per Patricia al blog AEIblanquerna2010

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada