dimecres, 13 de juliol de 2011

COPIES DE SEGURETAT AMB COBIAN BACKUP


Segurament molts de nosaltres ens hem trobat alguna vegada amb problemes d'estabilitat al nostre ordinador. De vegades un virus, una variació de tensió elèctrica, una avaria del maquinari o, simplement, una errada nostra, ha fet desaparèixer informació vital de les nostres carpetes. La consciència de protegir les dades cada dia està més assolida a la societat digital, i per aquest motiu hi ha multitud de sistemes, aplicacions i empreses que acompleixen aquesta funció. Els mateixos sistemes operatius acostumen a tenir un sistema de protecció de la informació que tenim al disc dur (backup), i amb una senzilla operació ens permeten guardar les dades de manera selectiva a un sistema d'emmagatzematge extern.
Entre totes les aplicacions que hi ha al mercat, en aquesta intervenció faré referència a Cobian Backup, una aplicació de còpia de seguretat de dades que pertany al programari lliure i, per tant, és gratuïta.

Aquest programa consumeix pocs recursos, i manté tos els arxius protegits per no haver de preocupar-nos d'una caiguda sobtada del nostre sistema informàtic.
Cobian Backup permet fer còpies de seguretat en qualsevol suport, com per exemple una segona partició del nostre disc dur, un PenDrive, un DVD, etc.
En l'àmbit educatiu, la informació dels ordinadors de l'escola, àdhuc els ordinadors que hi ha a cada aula, pot representar pels nens i pels mestres el resultat de moltes hores d'esforç, i és molt recomanable disposar d'un sistema de còpies de seguretat automatitzat, que sense la nostra intervenció dupliqui la informació en un medi extern ( com pot ser un disc dur extern o un altre ordinador de la xarxa) de manera rutinària.

Les característiques funcionals d'aquesta aplicació de protecció de dades, superen amb escreix les de les aplicacions que venen implementades en els sistemes operatius Windows XP i Windows Vista:

  • Cobian Backup et permet fer còpies d'arxius o directoris de manera complerta o de manera diferencial: això vol dir, que pot copiar tots els arxius programats cada vegada segons una pauta temporal, o bé pot fer una còpia de seguretat diferencial de les dades, actualitzant aquelles carpetes i arxius que s'han modificat des de la darrera còpia de seguretat.

  • El programa consumeix molt pocs recursos, i es pot instal.lar com a aplicació executable o bé com a servei: en aquest darrer cas, el programa s'inicia automàticament a l'encendre l'ordinador, fa la seva feina, i ni ens adonem que està funcionant ( similar al funcionament d'un antivirus)

  • Una altra característica molt important d'aquest programa, és que ens permet programar diferents tasques de còpia de dades: cada tasca , es referirà a uns arxius i carpetes determinades, i s'executarà en els moments diaris o setmanals que nosaltres l'indiquem en el mòdul de programació ( que podeu veure als tutorials que hi ha enllaçats al final d'aquesta intervenció). A més, cada una d'aquestes tasques pot allotjar les còpies dels arxius salvats en llocs diferents, del nostre ordinador, de la xarxa d'àrea local, o bé d'un lloc web ( normalment un servidor FTP que, per què ens entenguem, és com una carpeta virtual a la xarxa)

  • Finalment, entre les moltes característiques d'aquest programa de còpies de seguretat (que després ampliaré al tutorial enllaçat), la més sorprenent és que té la capacitat de generar "esdeveniments": d'una manera molt simplificada, un esdeveniment és, en l'argot informàtic, una "cosa que pasa al nostre ordinador". En aquest sentit, un esdeveniment podria ser, per exemple, que s'executés un programa, que s'apagués l'ordinador, que ens avisi amb un senyal acústic, etc.

Versions del programa

BoletusCobian Backup 10
Version 10 Boletus
For Windows XP, 2003, Vista, 2008, Windows 7
(works in both 32 and 64 bits Windows)
Darrera versió : 10.0.3.743

AmanitaDownload Cobian Backup 9
Version 9 Amanita
For Windows NT, 2000, XP, 2003, Vista
Darrera versió: 9.5.1.212

Black MoonDownload Cobian Backup 8
Version 8 Black Moon
For Windows NT, 2000, XP, 2003, Vista
Darrera versió : 8.4.0.202

Luz de LunaDownload Cobian Backup 7
Version 7 Luz de Luna
For Windows 95*, 98, ME, Windows NT, 2000, XP, 2003
Darrera versió : 7.6.0.353


Hi ha diferents versions d'aquest programa, i no sempre les més noves són les més adequades. Per un usuari particular és molt pràctica la versió Cobian Backup 7, però de cara a instal.lar a l'escola, per exemple, la vesió Cobian Backup 9 té més prestacions a nivell de xarxa i de programació d'esdeveniments. Aquí teniu tres enllaços que us ajudaran en les diferents fases d'utilització d'aquest programa:

Tuorial de Cobian Backup i enllaços de descàrrega de les diferents versions
  1. Instal.lació còpies de seguretat amb Cobian Backup (també enllaços de descàrrega).
  2. Configuració de Cobian Backup automàtic .
  3. Web oficial, amb enllaços de descàrrega i característiques tècniques del programa.
Jordi Bermúdez Martos
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada